Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a (2016. április 27-én elfogadott) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete 13. cikke alapján
(általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”)

Abban az esetben, ha személyes adatokat nyújt át számunkra, mi mint adatkezelő számára (továbbiakban: “Bervaldo Kft.” vagy “mi”):

Bervaldo Kft., székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11., cégjegyzékszám: Cg 01-09-392434

szeretnénk tájékoztatni az Ön személyes adatait érintő adatkezelési eljárásunkról és az ezzel kapcsolatos jogairól.

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

 1. Potenciális munkvállaló jelöltek kiválasztása.
 2. Kölcsönös kommunikáció.
 3. Az ingatlan védelem, munkavállalóink és látogatóink biztonságának biztosítása.
 4. Eseményeink reklámozása.
 5. Emlékeztetők küldése.
 6. Panaszkezelés adminisztrációja,

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

 1. A Bervaldo Kft. tulajdonában lévő ingatlanokban található szabad területekre keressük a lehetséges bérlőinket. Ennek érdekében az oldalunkon megadott elérhetőségeinken, vagy az oldal közvetlen kapcsolatfelvételre szolgáló funkcióján keresztül az érdeklődők kapcsolatba léphetnek velünk.
 2. Filozófiánk az, hogy mindig legyünk nyitottak és átláthatóak. Ebbe beleértendő, hogy nyitottak legyünk a kommunikációra bárkivel, aki a Bervaldo Kft. iránt érdeklődik. Annak érdekében, hogy elérjük ezt a célunkat, több lehetőséget is felajánlunk a kapcsolatfelvételre. Emellett elérhetővé tettük központi e-mail címünket azért, hogy épületeinkkel vagy üzleti tevékenységünkkel felmerülő kérdés esetén fel lehessen velünk venni a kapcsolatot. Továbbá, személyes adatait kezeljük a hatékony, hibátlan és egyértelmű kommunikáció érdekében.
 3. Üzleti tevékenységünk kulcsfontosságú eleme, legfontosabb prioritása, hogy épületeink és az azokat használó személyek biztonságát garantáljuk. Ennek biztosítása érdekében videomegfigyelő rendszereket (CCTV) telepítettünk. Amikor Ön belép az épületbe vagy annak közvetlen közelében halad el, akkor a CCTV rögzítheti Önt. Továbbá, épületeinkbe történő belépéskor azonosítjuk és regisztráljuk harmadik személyeket (bérlőinken és az ő munkavállóikon kívüli személyek). A recepciós pultnál ellenőrizzük személyigazolványukat vagy a garázs bejáratánál fényképet készítünk az adott személyről és gépjárművének rendszámát leolvassuk. Ezen felül rögzítjük a belépő kártyával rendelkezők belépési helyét és idejét.
 4. Továbbá, kezelhetjük személyes adatait, azáltal, hogy fényképet és audiovizuális felvételt készítünk Önről, amelyeket abból a célból és jogos érdekből használunk fel, hogy segítséget nyújtson a Bervaldo brand és üzleti jóhírnevünk fejlesztéséhez azzal, hogy hírleveleinket és az eseményeinkhez, illetve üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódó marketing anyagokat megküldjük és közzétesszük a fényképeket (amelyeken feltűnhet) és audiovizuális feltételeket közösségi média oldalainkon, mint a YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter és Instagram vagy más csatornán keresztül, mint például a honlapunkon.
 5. Kezelhetjük személyes adatait abból a célból is, hogy emlékeztetőket küldjünk Önnek honlapunkról származó űrlapokról, amelyeket nem küldött el. Amikor Ön elkezd kitölteni egy a honlapunkon elérhető űrlapot, akkor mi automatikusan a kitöltött személyes adatait kezeljük. Esetenként elfelejtheti elküldeni az űrlapot, ilyenkor az automatikusan elmentett személyes adatait használjuk arra, hogy emlékeztessük az űrlap kitöltésének befejezésére vagy a kitöltött űrlap elküldésére.
 6. Amennyiben a liftekben és a garázs bejáratánál lehetősége van arra, hogy közvetlenül felhívjon bennünket a beépített hangrendszeren keresztül és ezen a rendszeren keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor a hívást rögzítjük és a jövőbeni panaszkezeléséhez felhasználhatjuk.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére?

 1. Abban az esetben, ha önéletrajzát kifejezetten egy szabad pozicióval kapcsolatban küldi meg nekünk, személyes adatatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükségesen vagy szerződés kötést megelőzően az Ön kérése alapján kezeljük (ha nem adja meg személyes adatait számunkra, akkor nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel). Ha azt szeretné, hogy önéletrajzát a kiválasztási folyamatot követően is megőrizzük vagy jelentkezéskor nem jelölt meg poziciót, akkor személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján kezeljük.
 2. Ha felveszi velünk a kapcsolatot vagy valamely munkavállalónkkal e-mailen vagy honlapon keresztül, akkor a GDPR 6.cikk (1) (f) pontja alapján jogos érdekből kezeljük személyes adatait.
 3. A GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján jogos érdekből kezeljük személyes adatait, ha jogaink és érdekeink védelme érdekében és az épületeinkben a biztonság garantálása miatt kezeljük személyes adatait.
 4. Ha eseményeinket és szolgáltatásainkat reklámozzuk, akkor személyes adatait jogos érdekből a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kezeljük.
 5. El nem küldött űrlapokról szóló emlékeztető küldése esetén jogos érdekből a a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kezeljük személyes adatait.
 6. Személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján az igényérvényesítés adminisztrációja jogalapján kezeljük.

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?

 1. Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
 2. Audiovizuális kép Önről, gépjárművének fényképe és rendszáma, személyigazolványának ellenőrzésekor neve és vezetékneve. A belépés helye és ideje a belépő kártyájának használatakor.
 3. Fénykép és/ vagy audiovizuális kép Önről.
 4. Személyes adat, amelyet honlapunkon keresztül adott meg (mint pl: név, vezetéknév, e-mail, telefonszám stb.)

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

 1. Ha e-mailen vagy weboldalon keresztül veszi fel a kapcsolatot velünk vagy munkavállalónkkal, akkor addig tároljuk személyes adatát, amíg le nem iratkozik az adatbázisunkból.
 2. Kifejezetten annyi ideig tároljuk személyes adatait, amíg az adott cél érdekében szükséges.
 3. Személyes adatait 30 napig tároljuk.

Amint nem szükséges a személyes adatainak ismerete a kezelésre okot adó cél megvalósítához, az adatokat töröljük, kivéve, ha az elévülési időszak az alkalmazandó jogszabályi előírások alapján ennél hosszabb. Egyes adatokat, levelezéseket megőrzünk addig amíg, a szerződést megelőző vagy szerződéses jogviszonyból származó követelések benyújtására fennálló határidő le nem jár, vagy az adatmegőrzési jogszabályi követelmények betartása végett.

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Megadhatjuk továbbá az Ön személyes adatait hatóságok, különös tekintettel bíróságok, rendvédelmi szervek (rendőrség és ügyészség) részére, kizárólag a jogszabályok által meghatározott mértékben és keretek között.

Kitől kapjuk a személyes adatokat?

Személyes adatait Öntől kapjuk.

Használunk-e automatizált döntéshozatali eljárásokat?

Nem, nem használunk automatizált döntéshozatali eljárásokat.

Továbbítjuk személyes adatait harmadik országba?

Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország területén belül történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén abban az esetben kerülhet kezelésre, ha korábban az adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező tagállamnak minősítette vagy más alkalmas adatvédelmi védő intézkedéssel rendelkezik (például kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi előírások).

Egyéb információk:

Személyes adatokat, igazolt esetben jogi ügyek megoldása céljából, beleértve a hatósági kötelezettségek teljesítését és lehetséges jogi védelem keresése/vizsgálata érdekében is kezelhetünk. Személyes adatokat tárolhatunk közérdek, tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatásokhoz.

Önnek milyen jogai vannak?

Az Ön, mint érintett jogai az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontos feltételek, amelyek fennállása esetén jogaival élhet a GDPR III. fejezetében vannak megjelölve, míg bizonyos körülmények fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a következő jogai vannak:

 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása
 • Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan adatkezelés esetén
 • Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja
 • Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog
 • Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által
 • Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga
 • Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Elektronikus úton: info@bervaldo.hu

Írásban: 1134 Budapest, Klapka utca 11.,

Telefonszám: +36 30 250 7440

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel.

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Frank Dániel, 36 30 250 7440, info@bervaldo.hu

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz személyes adat kezelésével kapcsolatban. Az Ön nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetősége az alábbi linken találhat: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm